НАСЕЛЕННЯ
 
Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 лютого 2020р. становила 1031,2 тис. осіб. У січні кількість жителів зменшилась на 216 осіб.
Обсяг природного скорочення у порівнянні з січнем 2019р. зменшився на 226 осіб.
Кількість живонароджених у січні 2020р. становила 991 особу, померлих – 1262 особи.
 
ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
 
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становила 8655 грн, що на 13,4% більше, ніж у січні–лютому 2019р. (в Україні – 10787 грн і на 15,7% більше). За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Тернопільську, Херсонську, Чернівецьку та Чернігівську області.
Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, у сфері фінансової та страхової діяльності, виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, металургійному виробництві, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,8–1,5 раза.
Індекс реальної заробітної плати у січні–лютому порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 109,1% (в Україні – 112,4%).
Загальна сума заборгованості з виплати заробітноїплати у лютому збільшилась на 14,8% і на 1 березня 2020р. становила 48,2 млн.грн.
Загалом в області недовиплачено суму, еквівалентну 3,2% фонду оплати праці, нарахованого за лютий. Вчасно не отримали заробітну плату 3,0 тис. волинян, зайнятих в економічно активних підприємствах області, або 1,8% від середньооблікової кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 15055 грн.
 
СПОЖИВЧІ ЦІНИ
 
Індекс споживчих цін (індекс інфляції) в області у лютому порівняно з груднем 2019р. становив 100,1%, в Україні – 99,9% (у відповідному періоді минулого року – 101,3% та 101,5% відповідно).
Продуктихарчування та безалкогольні напої подорожчали на 0,4%. Найбільше зросли ціни на овочі (на 8,9%) та фрукти (на 8,0%). Підвищились ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, масло, кисломолочну продукцію, макаронні вироби, цукор, хліб, сметану, молоко, сири на 4,0–0,3%. В той же час значно подешевшали яйця (на 23,6%). Знизилися ціни на м’ясо та м’ясопродукти, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої на 2,7–1,3%.
Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,9% відбулося за рахунок здешевлення гарячої води, опалення та природного газу на 16,0–3,3%. Водночас підвищились тарифи на каналізацію на 42,4% та водопостачання на 20,1%.
Зростання цін в сфері охорони здоров’я на 1,1% відбулося внаслідок подорожчання амбулаторних послуг на 5,5% та послуг лікарень на 3,8%.
Ціни на транспорт у цілому знизилися на 0,3% в основному через здешевлення палива та мастил на 5,8%. Разом з тим подорожчав проїзд у залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті на 0,3% та 0,1% відповідно.
У сфері зв’язку ціни зросли на 1,5% за рахунок подорожчання поштових послуг на 12,5% та інтернету на 6,0%.
 
ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
Індекс промислової продукції у січні–лютому до відповідного періоду 2019р. становив 98,3%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 67,6%, переробній – 98,7%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 96,9%.
Незважаючи на загальний спад у переробній промисловості, на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, виробництва харчових продуктів, напоїв досягнуто приросту виробництва на 33,0 – 5,4%.
Підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 4,8 млрд.грн.
 
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
 
Індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–лютим 2019р. становив 99,4%, у т.ч. у підприємствах – 105,3%, господарствах населення – 92,7%.
У січні–лютому реалізовано на забій 26,4 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 1,9% більше порівняно з січнем–лютим 2019р., вироблено 44,3 тис.т молока (на 2,4% менше) та 15,8 млн.шт яєць (на 13,7% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 35%, 65% та 62%.
За розрахунками, на 1 березня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 134,3 тис. голів (на 6,4% менше, ніж на 1 березня 2019р.), у т.ч. корів – 80,6 тис. (на 6,3% менше), свиней – 259,8 тис. (на 8,7% менше), овець і кіз – 16,8 тис. (на 1,8% більше), птиці всіх видів – 8,1 млн. голів (на 9,2% більше).У господарствах населення утримувалось 69% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 78%, свиней – 72%, овець і кіз – 92%, птиці всіх видів – 31%.
Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підприємствами, усічні–лютому порівняно із січнем–лютим 2019р. збільшився на 5,2%, у т.ч. продукції рослинництва – на 1,1%, тваринництва – на 11,2%.
Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації усічні–лютому порівняно з відповідним періодом 2019р. знизилися на 13,3%, у т.ч. продукції рослинництва – на 22,8%, тваринництва – на 5,6%. У лютому порівняно з січнем 2020р. середні ціни реалізованої аграрної продукції зросли на 18,4%, у т.ч. рослинництва – на 33,6%, тваринництва – знизились на 6,9%.
На 1 березня 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 239,9 тис.т зерна (на 16,1% менше проти 1 березня 2019р.), у т.ч. 109,8 тис.т пшениці, 88,8 тис.т кукурудзи, 24,9 тис.т ячменю; запаси насіння соняшнику у підприємствах, які безпосередньо його вирощують, становили 3,0тис.т (на 5,2% менше, ніж на 1 березня 2019р.).
 
БУДІВНИЦТВО
 
Підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 188,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–лютому порівняно з відповідним періодом 2019 року становив 110,3%.
Обсяги будівництва інженерних споруд зросли на 12,1%, будівель – на 9,3% (нежитлових – на 39,0%, житлових – зменшились на 17,1%).
Нове будівництво становило 70,9% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 23,0%, реконструкція та технічне переоснащення – 6,1%.
 
зовнішнЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 
Експорт товарів у січні порівняно із січнем 2019р. збільшився на 11,4% і становив 56,1 млн.дол. США, імпорт – на 23,0% і складав 113,5 млн.дол. Від’ємне сальдо дорівнювало 57,4 млн.дол.
У загальному обсязі експорту товарів переважали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, недорогоцінні метали та вироби з них, пластмаси, полімерні матеріали, деревина і вироби з деревини, меблі, маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів, текстильні матеріали та вироби, продукти рослинного походження, готові харчові продукти.
Основу товарної структури імпорту складали палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, недорогоцінні метали та вироби з них, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума, деревина і вироби з деревини, живі тварини; продукти тваринного походження.
Основними партнерами в експортно-імпортних операціях були країни Європейського Союзу (ЄС), на які припадало 81,6% загального обсягу експорту та 63,3% імпорту товарів.
Серед країн ЄС значними були обсяги торгівельних операцій з Німеччиною, Польщею, Сполученим Королівством Великої Британії, Нідерландами, Угорщиною та Литвою.
У 2019р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 53,1 млн.дол.США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Загальний обсяг прямих інвестицій (акціонерногокапіталу), внесених в економіку області за весь період інвестування, на 31 грудня 2019р. становив 306,6 млн.дол.
Інвестиції в область надійшли з 32 країн світу.До основних країн-інвесторів економіки області, на які припадало 95,1% загального обсягу прямих іноземних інвестицій, входили: Кіпр, Польща, Швеція, Австрія, Німеччина, Словаччина, Британські Віргінські острови, Литва.
На промислових підприємствах зосереджено 75,5% внесеного з початку інвестування іноземного капіталу, зокрема, на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності; машинобудування, крім ремонту і монтажу машин та устатковання; виробництва меблів, іншої продукції; ремонту та монтажу машин і устатковання; виробництва гумових та пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції.
 
ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ
 
Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, становив 3,5млрд.грн, що у порівнянних цінах на 19,1% більше від обсягу січня–лютого 2019р.
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–лютому становив 2,2 млрд.грн і у порівнянних цінах збільшився проти відповідного періоду 2019р. на 16,1%.
 
ТРАНСПОРТ
 
Автомобільним транспортом перевезено 655,7 тис.т вантажів та виконано вантажообіг обсягом 305,1 млн.ткм, що відповідно на 1,3% менше та на 16,4% більше, ніж у січні–лютому 2019р. Підприємства автотранспорту перевезли майже три чверті загального обсягу вантажів, решту – фізичні особи-підприємці.
Усіма видами транспорту (крім залізниці) виконано пасажирообіг обсягом 348,7 млн.пас.км та перевезено 13,4 млн. пасажирів, що відповідно на 1,9% більше та 13,3% менше, ніж у січні–лютому 2019р.
Послугами автомобільного транспорту скористалося 9,9 млн. пасажирів (з них майже 70% перевезли фізичні особи-підприємці), що на 5,7% менше, ніж у січні–лютому 2019р., міського електротранспорту – 3,5 млн. пасажирів, що на 29,3% менше.
Залізничними станціями області (за попередніми даними) відправлено 153,2 тис.т вантажів та 247,8 тис. пасажирів, що відповідно на 12,5% та 12,7% менше, ніж рік тому.
 

03-04-2020